ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχουμε στοχεύουν στην ενίσχυση της παροχής των υπηρεσιών μας προς τους ανέργους καθώς επίσης και στην ενεργοποίησή τους και την κινητοποίησή τους, με στόχο την διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επίσης παρέχουμε Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) δηλαδή στήριξη των ανέργων μετά το τέλος της κατάρτισης με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουμε.

Κλάδος της Συμβουλευτικής είναι και η Επαγγελματική Συμβουλευτική, που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του μέχρι και την μετά τη συνταξιοδότηση φάση της ζωής, καθώς και με τον επαγγελματικό του προσανατολισμό που συνδέεται με τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του ανθρώπου, άρα και με την προσωπική του ζωή, με την επαγγελματική του δραστηριότητα και γενικότερα, με την προσωπικότητά του.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΦΟΡΑ:

ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Απευθύνεται σε ανέργους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας ή σε απολυθέντες.

Η διαδικασία που ακολουθούμε βασίζεται στη δημιουργία ενός ατομικού εργασιακού προφίλ και ενός ατομικού σχεδίου δράσης.
Στη συνέχεια και με τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου μας οι άνεργοι υποβάλλονται σε τεστ ατομικών και εργασιακών ενδιαφερόντων.
Ακολουθεί ατομική συμβουλευτική και στη συνέχεια συμμετέχουν σε μια ομάδα συμβουλευτικής με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικού προφίλ, την πληροφόρηση για το εργασιακό περιβάλλον και την κατάρτιση επαγγελματικού σχεδίου δράσης.

Μέσω των δράσεων αυτών, οι συμμετέχοντες άνεργοι ανακαλύπτουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις εργασιακές τους προτιμήσεις, τις ιδιαίτερες δεξιότητες που ενδεχόμενα έχουν και αποκτούν πληροφόρηση για τις ευκαιρίες απασχόλησης και την αγορά εργασίας.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι η εκπόνηση ατομικού επαγγελματικού σχεδίου και η διευκόλυνση στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Η συμβουλευτική στοχεύει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες ανέργους να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση μέσω της διερεύνησης των επιχειρηματικών ιδεών, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Παρέχεται επίσης πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων και αξιολογείται η δυνατότητα επιβίωσης στις υπάρχουσες συνθήκες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώση της αγοράς εργασίας, των κανόνων και των διαδικασιών της, των τρόπων αναζήτησης εργασίας, την δημιουργία προϋποθέσεων για την «εκμετάλλευση» φίλων και γνωστών, την σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών. Ακολουθεί η κατάλληλη προετοιμασία της συνέντευξης επιλογής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Το Τμήμα Στήριξης και Ενίσχυσης των Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική σε άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης μέσω της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης για την προώθηση και την ένταξή τους (εργασιακή στήριξη-καθοδήγηση-επιμελητεία) τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη κοινωνία.

Τα κύρια βήματα που ακολουθούνται από το Τμήμα Στήριξης και Ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων είναι τα εξής:

Υποδοχή: Παρέχεται ενημέρωση και στήριξη και παραπέμπονται σε άλλους φορείς ( Οργανισμούς, εταιρίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).

Συνέντευξη: Κοινωνικό Ιστορικό. Παροχή ενημέρωσης και βοήθειας τόσο για τα Προγράμματα Κατάρτισης όσο και στην διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων.

Παροχή στήριξης στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει δυσκολίες στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.

Παροχή ενημέρωσης για τα θέματα που τον αφορούν άμεσα: νομοθετικά, εργασιακά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης Παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης της προγραμματισμένης παρέμβασης με σκοπό την ένταξη του καταρτιζόμενου στην αγορά εργασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η συμβουλευτική επιχειρήσεων και επιχειρηματιών αναφέρεται κυρίως σε:

o    Στρατηγικό Σχεδιασμό και Επενδύσεις – Διάφορες μελέτες.

  o     Εφαρμογή Προτύπων και Κανονισμών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η διαδικασία υποστήριξης των υποψηφίων για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις φάσεις:

I) Υποδοχή

II) Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου

Αναλυτικότερα:

  • Αξιολόγηση του επαγγελματικού «προφίλ» του υποψήφιου
  • Πληροφόρηση
  • Συμβουλευτική - Διαδικασία παροχής Τεχνικής υποστήριξης των ενδιαφερομένων
  • Εκπόνηση Θεματικού Οδηγού Επιχειρηματικότητας
  • Τεχνική υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων
  • Δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων
  • Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί
  • Εσωτερική οργάνωση και παρακολούθηση – Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
  • Ζητήματα εκπαίδευσης – κατάρτισης
  • Προβολή – Επικοινωνιακή Πολιτική
  • Ειδικά θέματα
  • Ενδυνάμωση-εμψύχωση

III) Παρακολούθηση – Follow up

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Hotline

2441021130

Λάμπρου Σακελλαρίου 29 - Καρδίτσα

6970147777 - 6978520099 (What's Up)
info@e-sl.gr

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά